kreativní & přátelští & silní

Trezory, stroje, technologie

O nás

• Kdo jsme
• Certifikáty
• Reference

Plánování

• Jak na to
• Koordinace

Realizace

• Náš tým
• Obalový materiál
• Vozový park
• Pojištění

Něco navíc

• Pobočka Brno
• Skladování
• Bez omezení hmotnosti
• Bezpečnost především
• Zelená firma
• Klientská zóna

Kontakty

Jak na to

Zkušenost nám říká, že kvalitní plán stěhování je základem úspěšné realizace a u stěhování těžkých břemen, strojů nebo například vybavení servroven to platí obzvlášť. Obhlídka transportních tras, určení vhodného způsobu manipulace a transportu je nezbytným krokem pro řešení jakékoliv speciální manipulace. Rádi vypracujeme technologický postup stěhování.

Sjednejte si proto bezplatnou a zcela nezávaznou schůzku s naším specialistou. Bude to snadné.

HrubyMOVING - Plánování

Koordinace

Každé realizované stěhování má přiděleného Koordinátora zakázky, který je plně zodpovědný za hladký průběh a splnění veškerých bodů plánu stěhování. Bude s Vámi v úzkém kontaktu.

Stěhování domácností
Stěhování firem
Mezinárodní stěhování
Trezory, stroje, technologie
Stěhování uměleckých předmětů
Stěhování archivů a knižních fondů
Kamionová doprava
Skladování
Servis
Fotovoltaika