kreativní & přátelští & silní

Stěhování archivů a knižních fondů

O nás

• Kdo jsme
• Certifikáty
• Reference

Plánování

• Jak na to
• Koordinace

Realizace

• Náš tým
Management jakosti
Zabezpečení informací
• Obalový materiál
• Vozový park
• Pojištění

Něco navíc

• Skladování
• Stěhování s dodržením řazení
• Čištění knižních fondů
• Zelená firma
• Klientská zóna

Kontakty

Jak na to

Zkušenost nám říká, že kvalitní plán stěhování je základem úspěšné realizace. Jsme přesvědčeni, že mix vašich představ a našich mnohaletých zkušeností povede k hladkému a bezpečnému průběhu stěhování. Sjednejte si proto bezplatnou a zcela nezávaznou schůzku s naším specialistou, který vám pomůže vytvořit realistický časový harmonogram stěhování, způsob evidence a dodržení řazení fondů. Navrhne vhodný počet stěhováků a vozidel tak, aby stěhování probíhalo efektivně a ekonomicky smysluplně. Navrhne potřebné množství obalového materiálu, zvolí vhodné stěhovací cesty, definuje možná rizika stěhování a najde způsob, jak je minimalizovat. Bude to snadné.

HrubyMOVING - Plánování

Koordinace

Každé realizované stěhování má přiděleného Koordinátora zakázky, který je plně zodpovědný za hladký průběh a splnění veškerých bodů plánu stěhování. Bude s Vámi v úzkém kontaktu.

Stěhování domácností
Stěhování firem
Mezinárodní stěhování
Trezory, stroje, technologie
Stěhování uměleckých předmětů
Stěhování archivů a knižních fondů
Kamionová doprava
Skladování
Servis
Fotovoltaika